PRESENTAZIONE RUSVELO 2014

 
23 Novembre 2013 – Peschiera del Garda (VR)

PRESENTAZIONE RUSVELO 2014

Sono state presentati alla stampa i Teams RUSVELO Uomini Professional e RUSVELO Donne Elite 2014.

- RUSVELO Man Professional
BALYKIN, BOEV, ERSHOV, FIRSANOV, LAGUTIN, KLIMOV, KRASNOV, KRIZKIY, MAIKIN, OVECHKIN, POMOSHNIKOV, POZDNIAKOV, SEROV, SOLOMENNIKOV, TATARINOV, ZAKARIN.

- RUSVELO Woman Elite
ANTOSHINA, BURCHENKOVA, BLINDYUK, CILVINAITE, CHULKOVA, KOZONCHUK, KUCHINSKAYA, ZABELINSCAYA, ZHAPAROVA.

Back to Top